Sen burayı gördün, başkası da görecek. Teklifini gönder, sitenin kahramanı ol.

Sponsor'un katkılarıyla...

HTML Etiket Öznitelikleri Tam Dizelge

HTML Etiket Öznitelikleri Tam Dizelge

Bu sayfadaki öznitelikler güncel olan HTML dilinde kullanılabilen özniteliklerin tam dizelgesidir.

/ 18.04.2018?

HTML Etiket Öznitelikleri

Sponsor'un katkılarıyla...

Markanız için 300X300 alan.

Reklamı kapat görseli

HTML'de her öznitelik her etiketle kullanılamayabilir. Her HTML etiketiyle kullanılabilen öznitelikler evrensel özniteliklerdir. Bunun dışındakiler yalnızca belirli etiketlerle kullanılabilir.


Evrensel öznitelikler ayrıca belirtilmiştir. HTML Etiketleri Evrensel Öznitelikleri sayfasında yalnızca evrensel olanlar sıralanmaktadır.


HTML5 ile gelen öznitelikler ayrıca belirtilmiştir. HTML5 Etiket Öznitelikleri sayfasında yalnızca HTML5 ile gelenler sıralanmaktadır.

A ile Başlayan Öznitelikler

accept

<form>, <input>

??
accept-charset

<form>

??
accesskey

Evrensel Özellik

??
action

<form>

??
align

<applet>, <caption>, <col>, <colgroup>, <hr>, <iframe>, <img>, <table>, <tbody>, <td>, <tfoot>, <th>, <thead>, <tr>

??
alt

<applet>, <area>, <img>, <input>

??
async

<script>

??
autocomplete

<form>, <input>

??
autofocus

<button>, <input>, <select>, <textarea>

??
autoplay

<audio>, <video>

??
autosave

<input>

??

B ile Başlayan Öznitelikler

bgcolor

<body>, <col>, <colgroup>, <table>, <tbody>, <tfoot>, <td>, <th>, <tr>

??
border

<img>, <object>, <table>

??
buffered

<audio>, <video>

??

C ile Başlayan Öznitelikler

charset

<meta>, <script>

??
checked

<command>, <input>

??
cite

<blockquote>, <del>, <ins>, <q>

??
class

Evrensel Özellik

??
code

<applet>

??
codebase

<applet>

??
color

<basefont>, <font>, <hr>

??
cols

<textarea>

??
colspan

<td>, <th>

??
content

<meta>

??
contenteditable

Evrensel Özellik

??
contextmenu

Evrensel Özellik

??
controls

<audio>, <video>

??
coords

<area>

??
challenge

<keygen>

??

D ile Başlayan Öznitelikler

data

<object>

??
data-*

Evrensel Özellik

??
datetime

<del>, <ins>, <time>

??
default

<track>

??
defer

<script>

??
dir

Evrensel Özellik

??
dirname

<input>, <textarea>

??
disabled

<button>,<command>, <fieldset>, <input>, <optgroup>, <option>, <select>, <textarea>

??
download

<a>, <area>

??
draggable

Evrensel Özellik

??
dropzone

Evrensel Özellik

??

E ile Başlayan Öznitelikler

enctype

<form>

??

F ile Başlayan Öznitelikler

for

<label>, <output>

??
form

<button>, <fieldset>, <input>, <label>, <meter>, <object>, <output>, <progress>, <select>, <textarea>

??
formaction

<input>, <button>

??

H ile Başlayan Öznitelikler

headers

<td>, <th>

??
height

<canvas>, <embed>, <iframe>, <img>, <input>, <object>, <video>

??
hidden

Evrensel Özellik

??
high

<meter>

??
href

<a>, <area>, <base>, <link>

??
hreflang

<a>, <area>, <link>

??
http-equiv

<meta>

??

I ile Başlayan Öznitelikler

icon

<command>

??
id

Evrensel Özellik

??
ismap

<img>

??
itemprop

Evrensel Özellik

??

K ile Başlayan Öznitelikler

keytype

<keygen>

??
kind

<track>

??

L ile Başlayan Öznitelikler

label

<track>

??
lang

Evrensel Özellik

??
language

<script>

??
list

<input>

??
loop

<audio>, <bgsound>, <video>

??
low

<meter>

??

M ile Başlayan Öznitelikler

manifest

<html>

??
max

<input>, <meter>, <progress>

??
maxlength

<input>, <textarea>

??
media

<a>, <area>, <link>, <source>, <style>

??
method

<form>

??
min

<input>, <meter>

??
multiple

<input>, <select>

??

N ile Başlayan Öznitelikler

name

<button>, <form>, <fieldset>, <iframe>, <input>, <object>, <output>, <select>, <textarea>, <map>, <meta>, <param>

??
novalidate

<form>

??
open

<details>

??

O ile Başlayan Öznitelikler

optimum

<meter>

??

P ile Başlayan Öznitelikler

pattern

<input>

??
ping

<a>, <area>

??
placeholder

<input>, <textarea>

??
poster

<video>

??
preload

<audio>, <video>

??
pubdate

<time>

??

R ile Başlayan Öznitelikler

radiogroup

<command>

??
readonly

<input>, <textarea>

??
rel

<a>, <area>, <link>

??
required

<input>, <select>, <textarea>

??
reversed

<ol>

??
rows

<textarea>

??
rowspan

<td>, <th>

??

S ile Başlayan Öznitelikler

sandbox

<iframe>

??
spellcheck

Evrensel Özellik

??
scope

<th>

??
scoped

<meta>

??
seamless

<iframe>

??
selected

<option>

??
shape

<a>, <area>

??
size

<input>, <select>

??
sizes

<link>

??
span

<col>, <colgroup>

??
src

<audio>, <embed>, <iframe>, <img>, <input>, <script>, <source>, <track>, <video>

??
srcdoc

<iframe>

??
srclang

<track>

??
start

<ol>

??
step

<input>

??
style

Evrensel Özellik

??
summary

<table>

??

T ile Başlayan Öznitelikler

tabindex

Evrensel Özellik

??
target

<a>, <area>, <base>, <form>

??
title

Evrensel Özellik

??
translate

Evrensel Özellik

??
type

<button>, <input>, <command>, <embed>, <object>, <script>, <source>, <style>, <menu>

??

U ile Başlayan Öznitelikler

usemap

<img>, <input>, <object>

??

V ile Başlayan Öznitelikler

value

<button>, <option>, <input>, <li>, <meter>, <progress>, <param>

??

W ile Başlayan Öznitelikler

width

<canvas>, <embed>, <iframe>, <img>, <input>, <object>, <video>

??
wrap

<textarea>

??
Reklamı kapat görseli

Görüş Bildirin?

Toplam Oy Sayısı : Şimdilik hiç oy verilmemiş.

Ortalama Oy Değeri : Verilen oyun geçerli olması için yapılan yorumun onaylanması gerekiyor.

Görüşler yükleniyor . . .

Yorum Ekle?

1000
HTML Etiket Öznitelikleri Tam Dizelge