Kullanım Koşulları ve Telif Hakları

Anasayfae-Sözleşme
  1. 1. Kullanım Koşulları
  2. 2. Telif Hakları
  3. 3. Üçüncü Kişilere Ait İçerikler

Kullanım Koşulları


Kurallar & Tanımlar :

1. SonDevrim.com'u ziyaretinizle, iş bu elektronik sözleşmeyi kabul etmiş olursunuz.

2. Bu sözleşmede "SonDevrim" ile Sondevrim.com kastedilmiştir.

3. Bu sözleşmede "üçüncü kişi" ile, SonDevrim dışındaki herkes (tüm gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar ve benzeri) kastedilmiştir.


SonDevrim :

4. SonDevrim, gerçek kişidir.

5. SonDevrim blogu belirli bir inanç topluluğu için (kült) yazılmıştır.

6. SonDevrim blogu Türk kültlerine ve Türk inancı Şamanlığa ayrıca son devrim olan Kemalizm'e uygun olarak yazılmış olup gırtlağına kadar domuz yağı içermektedir.

7. SonDevrim kamuya kapalıdır (exclusive).

8. SonDevrim, emperyalizme ve onun taşeronlarına hizmet etmez.


9. SonDevrim, Mozilla Firefox ( Fx ) için tasarlanmıştır.


SonDevrim'in Sundukları :

10. SonDevrim'deki içeriğin tamamı SonDevrim'e aittir.

11. SonDevrim'deki içeriğin tamamının Tüm Hakları Saklıdır.


12. Toplam kullanıcı sayısı, günlük tekil ziyaret, tarayıcı seçimi, yabancı ülkelerden yapılan ziyaretler, ekran çözünürlüğü gibi bilgiler ve sayımlamalar; ziyaretçileri ve onların IP adreslerini açık etmeyecek biçimde, son derece genel olarak verilir.

13. SonDevrim'i ziyaretinizle, arayüzde reklam gösteren şirketler hakkınızda bilgi sahibi olabilir.

14. Madde 13 genel geçer kuraldır.

15. Madde 13, SonDevrim'i rahatsız ediyor olup, SonDevrim, reklamsız arayüz için elinden geleni yapacaktır.

16. SonDevrim, Beni-Gözetleme (Do-Not-Track) isteklerine saygı duyar.


Not: İnternette gezinmiyor ve tarayıcınızı henüz açmamış olsanız bile, modeminizin internet sağlayıcınızdan IP adresi alması, bilgisayarınızdan bilgi kaçırılmasına ve deşifre olmanıza yeterli olabilir.


17. Madde 13 dışındaki durumlarda, SonDevrim'e ait bilgilerin, SonDevrim aracılığıyla üçüncü kişilere teslim edilmesi ve/veya üçüncü kişilerle paylaşılması söz konusu olamaz.


i. Domainlerin arkasındaki "bilgi depolama aygıtları" ÖZEL MÜLKİYET kapsamındadır. İZİNSİZ GİRİLEMEZ.

ii. İletişimin gizliliği ihlal edilemez.


iii. Yukarıdaki maddeler i. ve ii., ULUSLARARASI Mahkemelerce onaylanmış olup Türkiye Cumhuriyeti Devleti de dahil, herkesi bağlarlar.


18. "SonDevrim'in Telif Hakları"'na ya da "SonDevrim'in Kullanım Koşulları"'na aykırı hareket edilmesi durumda ve/veya yukarıdaki koşullara (i ve ii) aykırı hareket edilmesi durumda ancak bu hak ihlalleriyle sınırlı olMAmak üzere,

SonDevrim;


18. 1. Tüm haklarını saklı tuttuğunu,


18. 2. Sahip olduğu hakları & mülkiyeti tamamen ya da kısmen devretmeyeceğini,


18. 3. Şu ya da bu biçimde bu hakları & mülkiyeti üçüncü kişilerle paylaşmayacağını,


18. 4. SonDevrim'e yüklenen her türlü bilginin SonDevrim'in mülkiyetinde olduğunu,


18. 4. 1. Böylece, üçüncü kişilerin, SonDevrim'in mülkiyeti üzerinde hiç bir hak iddia edemeyeceğini,


18. 5. Üçüncü kişilerin yasalarla ihtilaflı duruma düşmelerinin ve/veya mahkemelik olmalarının ve/veya soruşturma geçirmelerinin, ve/veya bunlarla sınırlı kalmayacak biçimde benzeri durumların, SonDevrim'in şahsını & mülkiyetini hiç bir biçimde doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirMEyeceğini,


18. 6. Bu bağlamda, IP adresi ve benzeri bilgileri sağlamayı RET edeceğini,


18. 7. Kendisinin (SonDevrim'in) mahkeme kararlarıyla zorlanması durumunda konuyu uluslararası yargıya taşıyabileceğini,


18. 8. Uluslararası Mahkeme kararlarıyla işbu sözleşmenin ilgili maddelerinin geçersiz sayılması durumunda ya da veri paylaşımı & veri silinmesi yönünde karar çıkması durumunda işbu sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliklerini koruduğunu,


ilan ve beyan eder.


19. SonDevrim, verdiği hakları geri çağırması & iptal etmesi, şu ya da bu biçimde sözleşmelerinde değişikliğe gitmesi gibi durumlarda üçüncü kişilerin uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararlardan, doğrudan ya da dolaylı biçimde sorumlu değildir & sorumlu tutulamaz.


20. SonDevrim, "Unutulma Hakkı"'na saygı duyar.


20. 1. Unutulma Hakkı eğer ziyaretçi SonDevrim'e üye değilse geriye dönük sayımlama verilerini kapsaYAmayabilir.


21. SonDevrim.com'u ziyaretinizle kabul etmiş olduğunuz, bu sayfada yayınlanan Kullanım Koşulları'nı, Telif Hakları'nı ve bu sayfada yayınlanan diğer tüm elektronik sözleşmelerini, herhangi bir biçimde, herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı da dahil,


SonDevrim, TÜM HAKLARINI SAKLI TUTAR.Telif Hakları


Haklarınız - Ziyaretçiler & Üçüncü Kişiler :Üçüncü kişiler tarafından SonDevrim'deki içerik:

1. Yazılı izin alınmadan kullanılamaz.

2. Elektronik ortamda kopyalanamaz ve/veya elektronik ortamda depolanamaz ve/veya elektronik ortamda aktarılamaz.

3. Kitaplaştırılamaz.

4. Kaynak gösterilse bile alıntılanamaz.

5. Yayınlanamaz.

6. Yayımlanamaz.

7. Kayıt altına alınamaz.

8. Toplu gösterilemez.

9. Herhangi bir ortamda, herhangi bir biçimde, herhangi bir emtia veya para veya bir DEĞER ile ya da bir ÇIKAR KARŞILIĞI değiş tokuş edilemez.

10. Yasadışı amaçlar için ve/veya yasadışı biçimde kullanılamaz.

11. Herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz.


12. Yukarıdaki 11 koşulla birlikte ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, YALNIZCA kişisel bilgilenme amaçlı ve yine YALNIZCA kişisel öğrenim amaçlı kullanılabilir.SonDevrim.com'daki tüm içeriğin tüm hakları saklıdır.

Tersi durumlar burada ayrıntılı biçimde belirtilmiştir.


Tersi durumlar : Tersi durum YOK !


Üçüncü Kişilere Ait İçerikler


Bu sitede üçüncü kişilere ait içerik kullanılmıştır.

Bunların tamamı burada ayrıntılı biçimde belirtilmiştir.Üçüncü Kişiye(Kişilere) Ait İçerikString.prototype.yerleştir=function(O){return this.replace(/{([^{}]*)}/g,function(a,b){var r=O[b];return typeof r==='string'?r:a;});};


/* Javascript - Ögeleri şablonlara yerleştirir. */

Durum : Özgün değil. SonDevrim.com tarafından değiştirilmiştir.

Kaynak : produce.yahoo.com/crock/javascript.ppt

Telif : Public Domain - Kamu Malı - Telif Yok

Hak Sahibi : Public Domain - Kamu Malı - Yok

Yazar : Douglas Crockford


Üçüncü Kişiye(Kişilere) Ait İçerikhtml,body,div,span,applet,object,iframe,h1,h2,h3,h4,h5,h6,p,blockquote,pre,a,abbr,acronym,address,big,cite,code,del,dfn,em,img,ins,kbd,q,s,samp,small,strike,strong,sub,sup,tt,var,b,u,i,center,dl,dt,dd,ol,ul,li,fieldset,form,label,legend,table,caption,tbody,tfoot,thead,tr,th,td,article,aside,canvas,details,embed,figure,figcaption,footer,header,hgroup,menu,nav,output,ruby,section,summary,time,mark,audio,video{margin:0;padding:0;border:0;font-size:100%;font:inherit;vertical-align:baseline;}article,aside,details,figcaption,figure,footer,header,hgroup,menu,nav,section{display:block;}body{line-height:1;}ol,ul{list-style:none;}blockquote,q{quotes:none;}blockquote:before,blockquote:after,q:before,q:after{content:'';content:none;}table{border-collapse:collapse;border-spacing:0;}


/* CSS - Tarayıcılar tarafından kendisine CSS özellikleri atanmış olan HTML etiketlerine yeniden kendi öntanımlı değerlerini atar. */


Durum : Özgün olmayabilir. SonDevrim.com tarafından değiştirilmiş olabilir.

Kaynak : Eklenmeli.

Telif : Public Domain - Kamu Malı - Telif Yok

Hak Sahibi : Public Domain - Kamu Malı - Yok

Yazar : Eric Meyer


Üçüncü Kişiye(Kişilere) Ait İçerikHTML ve CSS Tarayıcı Uyumu Tabloları


Attribution-ShareAlike 2.5 Generic lisansı altında dağıtılmaktadır. Özetle: Lisansa bağlantı verilmesi ve içerikteki değişikliklerin belirtilmesi ayrıca içerikte değişikliğe gidildiyse yapılan değişiklerin de aynı lisans altında dağıtılması koşuluyla Mozilla Geliştirici Ağı'ndan (MDN - Mozilla Developer Network) alınmıştır.


Durum : Özgün değildir. Bazı tablolarda SonDevrim.com tarafından değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklikler belirtilmiş olup, içerik aynı lisans altında dağıtılmaktadır.

Kaynak : MDN Hakkında

Telif : Attribution-ShareAlike 2.5 Generic

Hak Sahibi : Mozilla Vakfı

Yazar : Mozilla Geliştirici Ağı (MDN - Mozilla Developer Network)